loading
Booking

SẢN XUẤT TVC

Thương hiệu: Đang cập nhật

Liên hệ

Ngoài những sản phẩm hiện có, BON BON Cafe & Homestay cùng với đối tác của mình là Coong Media nhận tự vấn hình ảnh, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp phát triển sản phẩm. 
Một TVC được thực hiện tại Homestay của chúng mình trong một thời gian rất, rất ngắn.

https://www.youtube.com/watch?v=V55qE3Q2cXA&feature=youtu.be

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây